آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده… عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت! ** از زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید. ** زمان ارزشمند است و ما یکبار بیشتر زندگی نخواهیم کرد. ** زمانی که هیچکس منو باور نداشت … خودمو باور داشتم ….برج ها، آسمان خراش هایی که نمی توانستن ساخته بشوند و ساخته شدند، روشهای درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند، اختراعات غیرممکن که اختراع شدند. همه این ها اول مخلوق ذهن خیالباف کسانی بودن که از نظر بقیه دیوانه خطاب می شدند . ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪﻥ… ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻏﻢ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ… ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ… ﻣﯿﺸﻪ ﻏﻢ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺑﺨﻨﺪﯾﻢ… ﻣﯿﺸﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ… ** ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی…

     

Articles - گالری

RSS
عباس آباد
یخچال
جردن
پروژه اقدسیه
خرسند
پروژه خلیج فارس
پروژه گیشا
پروژه دیباجی
سراج
فلامک
نما
طراحی داخلی
ولیعصر
نمای پروژه بهستان مالک : آقای بدری نژاد
نمای پروژه بهست...
جزییات دانلود
پروژه بهستان
پروژه بهستان
جزییات دانلود
پروژه بهستان
پروژه بهستان
جزییات دانلود
پروژه قیطریه مالک : آقای زارع
پروژه قیطریه ما...
جزییات دانلود
پروژه قیطریه
پروژه قیطریه
جزییات دانلود
پروژه سیروس مالک : آقای بنابی  و  نورنیا
پروژه سیروس مال...
جزییات دانلود
پروژه سیروس
پروژه سیروس
جزییات دانلود
پروژه سیروس
پروژه سیروس
جزییات دانلود
پروژه سیروس
پروژه سیروس
جزییات دانلود
پروژه سیروس
پروژه سیروس
جزییات دانلود
پروژه سیروس
پروژه سیروس
جزییات دانلود
پروژه توانیر مالک : آقای هادیان
پروژه توانیر ما...
جزییات دانلود
پروژه توانیر
پروژه توانیر
جزییات دانلود
111
111
جزییات دانلود
داخلی
داخلی
جزییات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery