آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده… عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت! ** از زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید. ** زمان ارزشمند است و ما یکبار بیشتر زندگی نخواهیم کرد. ** زمانی که هیچکس منو باور نداشت … خودمو باور داشتم ….برج ها، آسمان خراش هایی که نمی توانستن ساخته بشوند و ساخته شدند، روشهای درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند، اختراعات غیرممکن که اختراع شدند. همه این ها اول مخلوق ذهن خیالباف کسانی بودن که از نظر بقیه دیوانه خطاب می شدند . ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪﻥ… ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻏﻢ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ… ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ… ﻣﯿﺸﻪ ﻏﻢ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺑﺨﻨﺪﯾﻢ… ﻣﯿﺸﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ… ** ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی…

     

اتمام یافته

ردیف

کارفرما

مشخصات پروژه

متراژ

1

مرتضی شمس الاحراری

پروژه 18 واحدی خیابان وارسته

7000 متر مربع

2

محمد اسماعیل صالح خو

پروژه 5 طبقه دروس

1700 متر مربع

3

حسن فریامی

پروژه 10 واحدی دروس

2850 متر مربع

4

خرازی

پروژه 10 واحدی دروس

2700 متر مربع

5

استاد حسین

10 واحدی پاسداران

2700 متر مربع

6

نباتی

15 واحدی یاقوت پاسداران

6500 متر مربع

7

نوری همدانی

پروژه 7 واحدی زرین شریعتی

1700 متر مربع

8

حاجیان

پروژه 7 طبقه شریعتی دشتستان 2

2100 متر مربع

9

خدیو زاده

پروژه 20 واحدی خیابان فرشته

7200 متر مربع

10

سازمان بازنشستگی مخابرات

پروژه 10 واحدی احتشامیه

4300 متر مربع

11

دکتر اکبریان

3پروژه خیابان نفت 7 و 8

7000 متر مربع

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان