نظارت عالیه

ردیف

کارفرما

مشخصات پروژه

متراژ

1

مرتضی شمس الاحراری

پروژه 18 واحدی خیابان وارسته

7000 متر مربع

2

محمد اسماعیل صالح خو

پروژه 5 طبقه دروس

1700 متر مربع

3

حسن فریامی

پروژه 10 واحدی دروس

2850 متر مربع

4

حمید نصیریان

پروژه 15 واحدی خیابان میرداماد

5000 متر مربع

5

دکتر هادیان

پروژه اداری 24 واحدی توانیر

4200 متر مربع

6

محمود بنابی و احمد نورنیا

پروژه 11 طبقه برج باغ - سیروس

4000 متر مربع

7

حسن بهرامی

مجتمع اداری و تجاری  خلیج فارس

29500 متر مربع

8

رضا مطلبی کاشانی

مجتمع اداری و تجاری  ریحانه شریعتی

33000 متر مربع

9

شرکت نیک تراز ساخت

مجتمع مسکونی نگاران برج باغ

6800 متر مربع

10

اولادی

مجتمع مسکونی آرمان برج باغ

8200 مترمربع

11

میر اسکندری

مجتمع مسکونی -  پارک مینیاتور

10500 متر مربع

12

شرکت نیک تراز ساخت

مجتمع مسکونی بهاران

6500 متر مربع

13

شادمان پور

پروژه مسکونی اداری 35 واحدی

17000 متر مربع

14

غفاری

پروژه 8 طبقه 24 واحدی

5000 متر مربع

15

شرکت اهرام ایران

پروژه 500 واحدی مسکن همدان

93000 متر مربع

16

شرکت اهرام ایران

پروژه 330 واحدی فامنین

40000 متر مربع

17

دانشگاه آزاد اسلامی

مجتمع اداری و آموزشی - سماء

4000 متر مربع

18

فراهانی

پروژه مسکونی 6 طبقه لواسان

2000 متر مربع

19

شرکت الماس دیس

پروژه مسکونی 12 طبقه 35 واحدی

11000 متر مربع

20

عظیم بدری نژاد

پروژه مسکونی 10 واحدی - پاسداران

2500 متر مربع