• معاون عمران روستایی بنیاد مسکن ادامه داد: در راستای اجرای این طرح اقداماتی را شروع کرده‌ایم و به رغم برخی محدودیت‌های اعتباری موجود برای سال جاری حدودا ۱۱۰ روستا را در برنامه کاری خود داریم. همچنین ۵۰ روستای نیمه تمام در این طرح مورد تمرکز قرار دارد؛ ۴۴ میلیاردتومان اعتبار نیز برای انجام این کار، مصوب شده است.